Szitás László-Brünni begyes, Máltai és Indiai pávagalamb tenyésztő

Üdvözlöm weboldalamon! Szitás László vagyok a V151.sz. kondorosi egyesület tagja immár 16 éve. Máltai, indaiai páva és brünni begyes galambok tenyésztésével foglalkozom. Remélem örömmel nézi majd oldalamat, kellemes időtőltést kívánok.

Kecskeméti keringő

 

kecskemeti_keringo.jpg

 

Származási hely: Kecskemét és az Alföld nagyobb városai.

Testfelépítés, testtartás: Rövid, zömök testű, magassága 18-20cm, testhossza 24-26cm, alacsony állású galamb.

Fej: Rövid, széles. A homlok meredeken kiemelkedő, a fejtető lapos, a tarkóban enyhe íveléssel megy át.

Szem, szemgyűrű: A szemek nagyok, a szemgolyók enyhén kidomborodnak. Az egyszínűek szivárványhártyája citromsárga, a szívhátúaké, a fehéreké, a tarkáké, a dereseké és a köpönyegeseké bükkönyszínű. A szemgyűrűk mindig kétsorosak és pergamen (pacal) színűek.

Csőr: Enyhén lefelé irányuló, rövid, vastag, ék alakú. Hossza a csőrzugtól a kávák hegyéig 10-14mm. A vöröseké, a sárgáké és az olajszínűeké csontszínű, a feketéké, a kékeké és az ezüstöké világos szaruszínű, a szívhátúaké, a dereseké, a tarkáké és a köpönyegeseké csontszínű. Az orrdudorok simák, fehéren porozottak.

Nyak: Aránylag rövid, enyhén hátrahúzva hordott, a toroktáj szabályos ívben kikerekített.

Mell: Zömök, széles, gömbölyded, enyhén előredomborodó.

Hát: Rövid, a vállakban széles, vízszintes tartású.

Szárnyak: Lazán a testhez simulnak, a szárnybúbokat a mell tollai takarják. Az evezők lefelé irányulnak, hosszuk a kormánytollak végétől a talajra húzott függölegesen nem ér túl.

Farok: A rövid derékból indulva legyezőszerűen szélesedik, telt; tollai szélesek, egymást cserépszerűen fedik. Tartása felfelé irányul, hossza 14-14cm, a vízszintessel legalább 40 fokos szöget zár be. A szélső kormánytollak vége közötti távolság a mell szélességével egyező. A kormánytollak száma 14-18. Zsírmirigye nincs.

Lábak: Tollatlanok és annyira rövidek, hogy a has tollai a talajt csaknem érintik.

Tollazat: Dús, testhez simuló, fényes, élénk színű.

Szín és rajzváltozatok:

a) Egyszínűek: 

Fekete, vörös, sárga, olajszín, kék, kékkovácsolt, kékfakó és fehér változatokban.

b)Rajzosak: 

Pajzsos (oldalas), tarka oldalú, deres, fekete, vörös, sárga és kék színekben. A pajzsosak alapszíne fehér, a szárnypajzsok (oldalak) színesek, fehér tollaktól teljesen mentesek. A színes tollak a háton összeérhetnek. A fej, a nyak, az evező- és a kormánytollak, valamint a mell, a hát és a has fehérek. 

A színes alapon fehéren tarkázottak "cifrák" alapszíne egyszínű, és a test egész felületén arányos elosztásban fehérrel tarkázott. A kormánytollak és az evezőtollak az alapszínnel egyező színűek. A sötétebb és ritkább tarkázottság egyaránt elfogadott. 

A deresek alapszíne fehér, a fej, az evező- és kormánytollak fehérek, a többi testrészeket sűrűn derezett színes tollak fedik. A ködmönös deresek alapszíne fehér, az oldalakat és a mellett színes tollak fedik, de ezek az előbbieknél kevésbé derezettek. A háton a színes tollak összeérnek. A fejtető, az evező- és kormánytollak fehérek. 

A szívhátúak fekete, vörös, olajszín, kék, kékfakó és kékkovácsolt színekben fordulnak elő, alapszínűk fehér.

c) Szívesek:

A szimmetrikus szívrajzot a színes szárnyfedő tollak adják. A fej fehér, de a homlokon a csőr tövétől induló, s a fejtetőre nyúló, szilvamag alakú színes folt van. Ez a hód. Előfordul, hogy a színes fejrajz nem a csőr tövétől indul, hanem 1-2mm-rel feljebb kezdődik. Ezek a "pontos fejű"-ek. A fej fehér tollazata a tarkóig húzódik, s onnan kétoldalt a mell közepéig ereszkedve ívben zárt mellényt képez. A deréktáj és a farktő, az evezőtollak valamint a has fehérek. A kormánytollak és a farok fedőjével, támasztójával együtt színes.

Enyhe hibák: Az egyszínűek nem intenzív, határozatlan fényű, mosott színe, az evező- és a kormánytollak között előforduló fehéres (lisztezett) fekete árnyalatú toll.
A feketék fénytelen, palafekete színe. A szívesek mélyen lehúzódó, szabálytalan alakú, esetleg teljesen nyitott fehér mellénye.

Súlyos hibák: Aránytalanul hosszú test, gyenge izomzat, laposan tartott vagy keskeny, hosszú farok, keskeny derék, hosszú, tollas lábak, hosszú nyak.Túl hosszú első rendű evezők. A szívhátúaknál a farokfedőben, az ékben valamint a kormánytollak között előforduló fehér tollak; színes combtollazat, magasan zárt mellény, fehér fejtető, szabálytalan rajz. A tarkák színes kormánytollai. Az oldalasok pajzsában előforduló fehér toll. A tarka oldalúak farkában, a test elején, a fejen, a nyakon mutatkozó színes tollak. Osztott farok. A színes farkúak faroktollai közötti fehér toll. Kizáró ok a 14-nél kevesebb kormánytoll.

Az értékmérő küllemi jegyek sorrendje: Fej, szem, szembőr, alak, csőr, tollazat, rajz, lábak, állás, szín, nyak, szárnyak, farok.

Röpkövetelmény: 1 óra hosszidő

Gyűrűméret: 7 mm IV.

 

Magyar pávagalamb
   
s5003054.jpg

 

Kitenyésztési helye: Magyarország. Az 1890-as években angol, skót és indiai pávagalambok keresztezésével Parthay Géza(1861-1914) tenyésztette ki.

Fej: Kicsi, finom, kissé nyújtott, minden irányban legömbölyített. A csőr és a homlok vonala közt minél kisebb törés legyen.

Csőr: Finom alkatú, felső kávája a hegyénél könnyedén
hajlott, színe a tollazat színéhez igazodik. Az orrdudorok kicsinyek és simák.

Szem, szemgyűrűk: A fehérek szeme sötét (bükköny), a színeseké narancs színű. A szemgyűrű keskeny, a fehéreké hússzínű, a színeseké szürke.

Nyak: Karcsú, finom, könnyen és kecsesen ívelő, hossza megfelel a hát hosszának, úgy hogy parádé állásban a fej lazán érinti a farokpárnát, de a faroktollakat nem töri át.

Mell: Széles és telt, amennyire csak lehet, magasan hordott, úgy hogy parádézáskor a fejtető legmagasabb pontja azonos magasságban van a mell legmagasabb pontjával.

Hát: A nyak hátsó részétől a farokpárnáig 3-4 cm hosszú.

Test: Közepes nagyságú, kissé nyújtott, tojásdad.

Farok: A faroktollazat tányérszerűen kerek, enyhén tölcséres formájú, két oldalt a földet érinti, közel függőleges tartású. A faroktollak hosszúak és 
szélesek, rendezett sorban fedik egymást. Hézag vagy elcsavarodott toll nem zavarhatja a farok ívelését. A tollak hegye enyhén (1-2 cm hosszan) bodrozott lehet. A farokfedő és a faroktámasztó tollak tömören és szorosan zárják a faroktollakat. Nem a faroktollak száma, hanem azok szélessége, hosszúsága és tartása dönti el a farok értékét.

Láb: Mérsékelten rövid, a karmokig sűrűn, apró tollal borított, úgy hogy a szomszédos lábujjak tollazata egymást fedi és a külső ujjak tollazata kb. 1 cm hosszan fekszik a talajra.

Tollazat: Kemény és sűrűn zárt.

Elfogadott színváltozatok: Fehér, kék, kék kovácsolt, szalagos kék, fekete, vörös, vörös kovácsolt, sárga, bronz, ezüst, szalag nélküli ezüst, fehér fekete farokkal, fehér kék farokkal, fehér szegett farokkal, fekete fehér farokkal, bronz szegett farokkal, kék pajzsos, fekete babos, kékbabos, feketetarka, vöröstarka, sárgatarka, kéktarka, háromszínű.


 
Enyhe hibák: Szögletes fejforma, rövid nyak, hosszú nyak, túl hosszú hát, túl rövid hát, hosszú láb, hiányos lábtollazat, faroktányér túlzott bodrozottsága.


Súlyos hibák: Alacsony melltartás, durva fej, -nyak,- és testalkat, legalább háromnegyed kört nem alkotó, kis átmérőjű vagy hézagos faroktányér, a nem függélyes, alacsony tartású tölcsérszerűen hátrahajló vagy esernyőszerűen a fejre boruló farok, ferde faroktartás, laza tollazat.
 
Lábgyűrű mérete: 10mm


 

Egri kék keringő

 

 

egri_kek_keringo.jpgSzármazási hely: Magyarország, Eger városa és környéke. 

A küllem főbb jellemzői: Apró termetű, jól izmolt, élénk vérmérsékletű, gyors röpmodorú keringőfajta. Közepes hosszúságú, mérsékelten tág állású, lábaival alátámasztott törzsének tengelye a farok felé kissé lejtő.

Fej: Szélességénél valamivel hosszabb, oldalnézetben trapéz alakú. A homlok lapos fejtetőbe, az pedig a tarkón át, a nyak hátsó vonalába, tompított éllel megy át. A csőrtől enyhén emelkedő homlok vonala a csőgerinc törés nélküli folytatása. A fejtető közepén alig észlelhető mélyedés van. Hátsó része a tarkón át, meredek ívvel csatlakozik a nyaknak, a vállak közé érkező éléhez. 

Szem, szemgyűrű: A világító gyöngyszemeket kétsoros, de nem széles, sötét szürkéskék szemgyűrűk keretezik. A pupillák kicsik. 

Csőr: Közepesnél kissé rövidebb, tőben erős, enyhén lefelé irányuló, sötét feketésszürke. Hossza a csőrzugtól a felső káva hegyéig 14-16 mm. Az orrdudorok kicsik, sima felületűek, de fehér porozottságukkal a sötét csőrön szembetűnők. 

Nyak: Aránylag hosszú, karcsú, függőleges tartású, enyhén ívelt. A toroktáj kikerekített. 

Mell: Jól izmolt, enyhén előredomborodó, kissé emelt tartású. 

Hát: Keskeny, a farok felé egyenes vonal mentén mérsékelten lejtő. 

Szárnyak: A testhez simulók, az ellenkező oldalaik csúcsai a farkon nem kereszteződnek. 

Farok: Keskeny, iránya a hát lejtését törés nélkül követi. A kormánytollak vége kevéssel túlér az elsőrendű evezők hegyén. 

Lábak: Közepes hosszúságúak, mérsékelten tág állásúak. A combok takaratlanok. A csüd és az ujjak tollatlanok. A karmok szarujának színe a csőrével egyező. 

Tollazat: Sima, tömött, a testre feszülő. Színe fekete szalagos sötétkék, főleg a tojók esetében ún. vaskék. A fej, a nyak, az evezők és a kormánytollak sötét palaszürkék. A nyak zöldes, illetve ibolyaszín csillogású. 

Súlyos hibák: Durva, gömbölyű vagy szögletes fej, pirkadt szemgyűrűk, kampós csőr, rövid, vastag vagy hosszú, vékony nyak, hosszú evező- és kormánytollak. Szabálytalan, összeérő, vagy szakadt, cakkos szélű szárnyszalagok, harmadik szalag kezdemény. Gyenge csontozat és izmoltság, meredek testtartás. 

Enyhe hibák: Előírtnál erősebb termet, enyhén véreres szivárványhártya, sápadt szemgyűrűk. 
Az értékmérő küllemi jegyek elbírálásának sorrendje: Alak, állás, fej, csőr, szem, nyak, mell, hát, szárnyak, lábak, szín. 

Röpkövetelmény: 1 óra 30 perc hosszidő. 

Gyűrűméret: 7 mm IV.

 

 

Kiskunfélegyházi keringőSzármazási hely: Kiskunfélegyháza.

simafeju_kiskun..jpg

Testfelépítés, testtartás: közepesnél kisebb testű, élénk vérmérsékletű, széles, domború mellű keringő fajta. Törzse csaknem vízszintes, alacsonyan helyeződő.

Fej: a felső csőrkáva tövétől szélesedő, a domború, magas homlok és az enyhén ívelt fejtető törésmentesen találkozik és foly-tatódik a tarkóban.

Szem, szembőr: a szívhátúak és a fehér egyszínűek szeme sötétbarna bükkönyszem. A fekete, a vörös és a sárga egyszínűek szeme gyöngyszínű. A szemgyűrű keskeny, kétsoros, sima szövetű és pergamenszínű.

Csőr: tőben vastag, kúpos, zárt, enyhén lefelé irányuló, csontszínű. Hossza a csőrzugtól a csőr hegyéig 12-14 mm. Az enyhén ívelt felső csőrkáva és a homlok között enyhe törés van. Az orrdudor kicsi, sima és fehéren porozott.

Nyak: rövid, vastag, függőlegesen tartott, mérsékelten előre domborodó begytől az ívben kikerekített toroktájig kissé vékonyodik.

Mell: széles, jól izmolt, alig emelt.

Hát: rövid, vállban széles, a faroktő felé keskenyedik és enyhén lejt.

Szárnyak: izmosak, a testhez szorosan simulnak. A szárnybúbokat a mell tollazata takarja. Az elsőrendű evezőtollak a szélső kormánytollakon fekszenek. A szárnyvégek nem kereszteződnek, a kormánytollak végét csaknem elérik.

kiskunfelegyhazi_keringo.jpg

Farok: keskeny, zárt, a hát vonalát követve enyhén lejt. A kormánytollak szorosan záródnak, végük a talajt nem érinti, számuk 12.

Lábak: viszonylag rövidek. A csüdök és az ujjak tollatlanok. A karmok színe a csőr színével megegyező.

Tollazat: dús, a testhez feszesen simuló, telt színű. A kagyló alakú, széles, fehéren bélelt, dús tollazatú, enyhén hátra dűlő, a fejtetőn kissé túl érő körfésű a fülek mögött a nyakszirten helyezkedő tollforgókon át rövid láncban lefut a nyak két oldalára. A fejtető tollazata simán fut a fésű béléséig. A nyak hátsó élénk tollai rövid sörényt képeznek.

Rajz- és színváltozatok:
Szívhátúak: fekete, vörös, sárga, kék.
Egyszínűek: fekete, vörös, sárga, fehér.

A szívhátúak alapszíne fehér. Fehér a fej, a hód (homlokfolt) kivétel a fésű és a lefutó lánc bélése, valamint a nyak a begy közepéig (előke). Fehér továbbá a mell közepétől a has, a combok és a lábszár, a has, a lágyék, a derék, a farokfedő és támasztótollaik, a szárnyak, a hát a szívrajz kivételével.

Színes a hód (homlokfolt), melynek szélei a csőrzúgtól kiindulva kétoldalt a szemek irányába futnak úgy, hogy a szemgyűrűt nem érintik, a fejtető közepén pedig ívben záródnak, a fésű és a lefutó lánc külső oldala, a nyak hátsó fele és a szívhát. Színes továbbá a tollazat a begy közepétől a mell közepéig, a farok a támasztó- és fedőtollakkal együtt.

Enyhe hibák: az előírtnál kisebb vagy nagyobb hód (homlokfolt), a sötéten jelzett csőr. A begy közepénél mélyebbre húzódó előke. A szárny oldalaira terjedő szívrajz és fehér faroktámasztó.

Súlyos hibák: a nagy test, a laza tollazat, a lógó szárnyak, a keskeny, emelt mell, a hosszú lábak és a hosszú, vékony nyak. A sötét, az előírtnál hosszabb vagy vékonyabb csőr. Az elvékonyodó orrnyereg, a keskeny, húzott vagy túl boltozatos, illetve lapos homlok, kockafej, horpadt fejtető, kiemelkedő tarkó és a hód (homlokfolt) hiánya. A tört vagy felemás szivárványhártya, piros vagy vörös szemgyűrűk. A vékony, lyukas, mélyen vagy túl magasan tűzött, tarkóhoz simuló és fejre boruló fésű. A begy közepéig nem érő rövid előke. Fehér tollak a szívrajzban és a kormánytollak között. Az egyszínűek telítetlen pigmentáltsága, a tollazat fénytelensége.

Gyűrűméret: 7 mm

 

 

 

Budapesti tollaslábú gólyás keringő


Származási hely: Budapest és környéke.

bp.-i_tollaslabu_golyas.jpg

Testfelépítés, testtartás: erőteljes testfelé-pítésű röpgalamb. Mérsékelten meredek tartású, közepes állású, nagy lábtollú fajta.

Fej: sima, rövid, a fejtető lapos. A homlok a csőrtő irányában enyhén húzott és elkeskenyedő, a csőrgerinchez törésmentesen csatlakozik.

Szem, szembőr: a szivárványhártya kékesszürke, a szemgyűrűk keskenyek, egysorosak, sima felületűek, kékes árnyalatú sötétszürkék.

Csőr: közepesnél rövidebb, enyhén lefelé irányuló, sötét szaruszínű. Az orrdudorok kicsik, sima felületűek, jól porozottak.

Nyak: közepes hosszúságú, tőben vastag, a fej felé elvékonyodó, függőleges tartású.

Mell: széles, jól izmolt, enyhén emelt és kissé előre domborodó.

Hát: vállban széles, a farok felé elkeskenyedik és egyenletesen lejt.
Szárnyak: szélesek, erőteljesek, szorosan a testhez simulóak.

Farok: középhosszú, zárt, a hát irányát követi, a talajt nem érinti. A kormánytollak száma 12.

Lábak: közepes hosszúságúak. A karmok feketék.

Tollazat: dús, testhez simuló. A combot, a csüdöt hosszú sarkantyútollak, az ujjakat a talajra tányérszerűen fekvő, 8-10 cm hosszú tollak fedik.

Színváltozatok: gólyás, alapszíne fehér.

Rajz: a teljes tollazat fehér, az elsőrendű evezőtollak kivételével, melyek sötétszürkén szegélyezettek.

Enyhe hibák: domború homlok, homorú homlok, világos szemgyűrű, az előírtnál hosszabb vagy rövidebb csőr, enyhén vérerezett szivárványhártya.

Súlyos hibák: nagy test, vízszintes testtartás, rövid nyak, durva fej, tarka evező vagy kormánytollak, hiányos, rövid, színes lábtollazat. A fejen és a nyakon erős elszíneződés.

Gyűrűnagyság: 10 mm. I.

 

 

Magyar AutosextyúkosKitenyésztési helye: Magyarország, Gyoma.

autosex_tyukos.jpg

Összbenyomás: tyúkidomú, hajótest formájú magas, élénk vérmérsékletű, szelíd természetű fajta.

A nemet jelző tollszín: a hímek alapszíne mindig fehér, a nyakon esetleg a test más részein többé-kevésbé tarka. A nyakán egészen a begy alsó vonaláig lehúzódó koszorú van. A tojó színe az alapszínek fakult, mosott változata, esetleg deres. A kivilágosodás majdnem a fehér színig terjed. Az evező- és a kormánytollaknak csak a toll-
gerince színes, de sohasem fehér.

A nemek felismerése a kikeléskor: a hím fióka csőre a kikeléskor világos, teste pelyhezettsége ritka, hiányos. A tojó csőre hegyén szaruszínű karima van, a pelyhezettsége dús, hosszú.

Testfelépítés, testtartás: kissé hosszúkás, zömök testű, jól izmolt. Lábai középhosszúak és széles állásúak. A nyak a közepesnél hosszabb, középvastag, a vállaknál széles. A szárnyak erősek, evezőtollaik középhosszúak és közepes szélességűek, az enyhén emelt farkon nyugszanak, de egymást nem keresztezik. A mell emelten hordott, faroktartása emelt.

Fej: a test méreteihez arányos nagyságú, hosszabb ívelésű, tojásdad alakú, az ivarjelleget jól kifejező.

Szemek: álltalában a tollazat színével összhangban vannak, mosottas vöröses árnyalatú, gyöngy-, kukorica-, narancs- vagy bükkönyszínűek. A szem-gyűrűk keskenyek és a tollazatnak megfelelő színűek.

Csőr: hosszú, erős, ék alakú. A csőrzugtól a csőrhegyig 30-35 mm hosszú. A hím csőre világos, de nem hiba a korral járó elszíneződés, amely már az első vedlés után jelentkezik. A tojó csőrszíne összhangban van a tollazat színével.

Szárnyak: zártan a farkon nyugszanak.

Farok: közepesen széles, zárt.

Lábak: középmagasak, a test méreteihez arányosan erősek, egyenesek, a csüdök tollatlanok. A combok izmosak. A lábak közötti szélesség 8-10 cm, a karmok színe a csőr színével azonos.

Gyűrűméret: 10 mm

 

 

Magyar óriásbegyes

magyar_b._kek_k..jpg


Származási hely: Magyarország

Összbenyomás: igen nagy, elsősorban, hosszú (55-60cm). Alacsony, tág lábállású, hatalmas, gömbölyű ballont fuvó begyes fajta. Egyedül rá jellemző nyugalmi állapotban is laposan ívelt hát és has vonallal, kormánytollakon fekvő és azon túlérő evezőkkel. Az evezők végei a kormánytollakon túl kismértékben keresztezik egymást.

Fej: sima, hosszúkás. A homlok középmagasan domborodó. A fejtető enyhén lapított, a tarkó hosszan ívelő. A testhez harmónikusan illeszkedik.

Szem: A fejhez képest arányos méretű. A fehérek és túlnyomóan fehérrel tarkázottak írisze sötét, Bükkönyszem. A színeseké sárga.

Szembőr: egysoros keskeny és sima felületű. Színe szürkés vagy vöröses, a toll színéhez igazodva. A fehéreké VÖRÖS, sárgák, vörösek és ezek rokonszíneinek Világos-pacal színű.

Csőr: Hosszú, tőben erős, a hegye felé elvékonyodó és kissé lefelé hajló. Fúváskor az alsó káva nem látszik. A fehér, a túlnyomóan fehérrel tarkázottak, a vörös és sárga egyszínűek, ezek babos, tarka illetve deres változatainak, valamint a sárgafogó szallagosok és sárgakovácsoltak csőrszíne: Világos-szaru színű. A vörösfakó szallagos, valamint a vöröskovácsolt, a fekete, a kékfakó szallagos, feketeszallagos kék, kékderes, kékkovácsolt, és ezekkel babozottak illetve ezekkel a színekkel túlnyomóan tarkázottak csőrszíne: Fekete. Az orrdudor sima fehérrel porozott.

Nyak: Hosszú a felfújt begy teljesen körülfogja, amely ilyen állapotban gömb alakú. A tarkó levegővel telített de úgy hogy a test felső vonalának az ívét ne törje meg. A felfújt begy alsó része a test alsó vonalából előre irányba elfűzés nélkül kiemelkedik.

Mell: széles jól izmolt, mérsékelten emelt. A melcsont vonala egy vonalat képez a kloákával.

Hát: vállban széles. A derék írányába enyhe ívvel lejt és fokozatosan keskenyedik.

Szárny: hosszú kardalakúan ívelt és testhez simul. A széles evezőtollak egymást fedik és kormánytollakon fekszenek úgy, hogy azon min 4 cm-rel túlérnek és végeik kis mértékben keresztezik egymást. Az evezők fesztávolsága 115-130cm.

Farok: Hosszú, zárt, nem széles. Tollainak száma: 12 db.

Lábak: rövidek, párhuzamosak A lábköz széles. A csüd és az ujjak tollatlanok, vörös színűek. A karmok a csőr színével megegyeznek.

Tollazat: Dús, selymes tapintású. A testhez lelógás és hézagmentesen simuló.

Szín és rajz változatok: a tiszta és mély tónusok a kívánatosak.


  • Egyszínűek: fehér, sárga, vörös, fekete
  • Szalagosak: fekete szalagos kék, kékfakó szalagos, sárga és vörösfakó szalagos.
  • Deresek: kékderes fekete szalagokkal, vörösderes vörös szalagokkal,sárgaderes sárga szalagokkal.
  • Kovácsoltak: kékben, vörösben, sárgában
  • Babosak: fekete,kék vörös és sára babozottsággal
  • Tarkák: A babosokkal megegyező színekben
  • Csaposok: A babosokkal megegyező színekben, mindkét oldalon azonos számú 6-8 fehér karevezővel.Enyhe hibák: 
Fej: kissé húzott illetve nem arányos forma
Szem: Pirosan erezett gyöngyszem
Csőr: Sárgák, vörösek, és tarkák jelzett csőre. Tőben vékony csör.
Nyak: Rossz kimetszésű torok
Láb: Tarkák jelzett karma.
Szín: Kék illetve fakó szalagosak, kovácsoltak világosabb hát színe.
Lisztes evezők. Kovácsoltak és a szalagosak rajzának elmosódása vagy kisebb hiánya.
Toll: laza szerkezet.

Súlyos hibák:
Test: Vékony, rövid, íveletlen meredek test.
Szem: Világos gyöngyszínű szem. Felemás vagy tört szem.
Szembőr: Durván szemcsézett illetve pacal színű szembőr. Kétsoros szembőr.
Csőr: a fehérek és túlnyomóan fehérrel tarkázottak jelzett csőre. A sárgák és vörösek sárgafakók és kovácsoltak sötét csőre. A vörös és kékfakók, vöröskovácsoltak világos csőre. Kékek és feketék jelzett csőre.
Nyak: Rövid és meredek nyak.
Begy: fűvás közbeni horpadt tarkó. Fúvás hiánya. Szabálytalan(körte alakú) begyforma. Hasfúvás lógóbegy.
Mell: Keskeny, lapos mell. Ívnélküli alsó vonal.
Hát: Keskeny hát ínélküli felső vonal. Púpos hát.
Szárny: Rövid lógó, rendezetlen, elnyurgult, ívnélküli és bárdos evezők.
Farok: Széles, rendezetlen, sátoros és keresztbe álló kormánytollak, ferde farok.
Lábak: x alakú láb, hosszú láb. Tollas csüd és lábujjak. Csőr színétől eltérő (vegyes) karom szín.
Szín: Vörösek, sárgák és ezek fakó és kovácsolt változatainak kék háta.
Toll: Kezdődő fodrosodás. Lelógó tollak.


Kizáró ok:
Harmadik tollszín. Zsírmirigy hiánya. Alapvető bírálati szempont hiánya.
Gyűrűméret: 10mm

 

 

A Debreceni pergő fajtaleírása

 

debreceni_pergo.jpg

 
Származási hely: Debrecen és környéke.

Testfelépítés,testtartás: Közepes nagyságú pergőfajta, mely viszonylag hosszú, széles tollakból álló, ferdén felfelé irányuló farka, valamint lógó szárnyai következtében valamivel nagyobbnak látszik. Törzse középmagas lábain vízszintesen nyugszik. Jellegzetes tartását enyhén emelt, széles melle, kissé lejtő rövid háta, keskeny dereka és felfelé irányuló, a végén a vállbúbok között mért távolságot 1-1 cm-rel túlhaladó szélességű farka adja meg.

Fej: A test nagyságához viszonyítva kicsi, két oldalról lapított. Az enyhén domborodó, mérsékelten széles homlok az ívelt fejtetőbe törés nélkül megy át, az pedig ugyancsak törés nélkül folytatódik a jól kerekített tarkóban.

Szem, szemgyűrű: Szemei a pofák közepén helyezkedő gyöngyszemek, a pupillák kerekek és lehetőleg minél kisebbek. A szemgyűrű finom szövetű, kétsorosan redőzött, halvány pergamen színű.

Csőr: Erős alapú, egyenes és enyhén lefelé irányuló, végén kissé hajlott. Hossza a csőrzugtól mérve 17-20 mm. A csőrgerinc és a homlok enyhe tőréssel találkozik. Az orrdudor sima, szív alakú, középen osztott és fehéren porozott. A csőrszaru a tollazat színétől függetlenül mindig világos.

Nyak: Függőleges tartású, középhosszú, enyhén ívelt, a mellhez széles alappal csatlakozik, a fej felé fokozatosan elvékonyodik. A toroktáj kikerekített.

Mell: Széles, telt, kissé emelt, mérsékelten előredomborodó. A has rövid, hátrafelé enyhén lejt, tollai a combokat, s részben a csüdöket is takarják.

Hát: Rövid, hátrafelé enyhén lejtő, faroktőben elkeskenyedő. A nyakél, a hát, a derék és a felfelé irányuló farok vonala ívet képez.

Szárnyak: A test oldalaihoz lazán simulnak. A szárnybúbok jól kirajzolódnak, de a mell tollaival mérsékelten fedettek. Az evezők ferdén lefelé irányulnak, a hegyük a talajt és egymást érinti.

Farok: A zsírmirigy hiányával összefüggően a kormánytollak száma 14 vagy annál több, az általánosnál szélesebb zászlójú, hosszú tollból áll. A keskeny derékból induló kormánytollak enyhén kifelé irányulnak és egymásra cserépszerűen záródnak úgy, hogy a farok hátsó széle kissé boltozott, hossztengelye ideális esetben a talajjal 60 fokos szöget zár be. A szélső tollak hegyei között mért szélesség pedig 1-1 cm-rel meghaladja a vállbúbok közötti távolságot.

Lábak: Középhosszúak, a csüd és az ujjak a karmokig tollal fedettek.

Tollazat: A testet borító tollazat dús, a testhez zártan simuló. A lábujjakat borító tollak az ujjak közötti réseket csaknem takarják. A szélső ujjakról növő tollak kb. 2 cm hosszúak és ívben hátrahajlók.

Szín és rajzolat:

Egyszínűek:babosak, háromszínűek (almondok) és domináns vörösek (bronzok). Egyszínűek: fekete, vörös, sárga, fehér, fekete szalagos kék, kék-, vörös- és sárga fakó színben.

Rajzosak: fekete-, bronz-, kék-, vörös-, sárga- és ezüstbabosak. Háromszínűek: a fej, a nyak és a törzs krémsárgától mandulabarnáig változó alapszínén, valamint az evezőkön fekete babozattal. Az evezők színével megegyezően fehér derékon és az ugyancsak fehér kormánytollakon a kék babozat elfogadott.

Domináns vörösek és sárgák: különböző mélységű fénylő bronzvörösek, vagy sárgák gyöngyházszínű farok- és evező-, valamint derék-fenék, és lábtollazattal. Az evező és kormánytollak vörösen illetve sárgán tükrözöttek. A kormánytollak tükörfoltjai csak a zászlók alsó oldalán mutatkozhatnak. A lábtollak bronzvörössel vagy sárgával elmosódottan szegélyezettek.


Enyhe hibák: A felső csőrkáva hegyének sötét foltja fekete, feketebabos és háromszínű példányok esetében. A szivárványhártya enyhe erezettsége, egysoros szemgyűrű, a mell tollaival borított szárnybúbok, az ujjak hiányos tollazottsága. Babosaknál az egyenlőtlenül helyezkedő tarkázottság.


Sújos hibák: A (fehérek kivételével) sötét, tört, erősen vérerezett szivárványhártya, vörhenyes vagy vörös szemgyűrű, sötéten jelzett, illetve sötét csőr. Az előírtnál domborúbb és szélesebb homlok, lapos fejtető, középen osztott, hézagolt (szétlőtt) vagy horpadt farok, hasadt gerincű kormánytollak. Az előírtnál szembetűnően nagyobb vagy kisebb test, a farkon vagy a farok mellett hordott szárnyak. Hosszú, egyenes hát, vízszintes faroktartás, szabadon álló, takaratlan combok, magas lábak, nagy lábtoll, sarkantyússág, harisnyás vagy tollatlan csüd, illetve ujjak. A domináns vörösek (bronzok), illetve a domináns sárgák (rezesek) derekának erezettsége, faroktollainak szabálytalan (felületre törő, szárba futó, vagy farokvégig érő) tükrözöttsége. Foltosság (színtől és rajztól függetlenül) kizár a bírálatból.


GYŰRŰMÉRET 8 mm


Az értékmérő küllemi jegyek elbírálásának sorrendje: fej, szem, szemgyűrű, alak, állás, tollszerkezet, szín, rajz.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 70
Tegnapi: 67
Heti: 451
Havi: 873
Össz.: 282 600

Látogatottság növelés
Oldal: Magyar galambfajták fajtaleírásai 2.
Szitás László-Brünni begyes, Máltai és Indiai pávagalamb tenyésztő - © 2008 - 2021 - szitas-maltai.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen adja a tárhelyet, és minden szolgáltatása a jövőben is ingyen ...

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »